{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Return Policy

【Euro Essence退換貨注意事項】

(退貨)
1. 除瑕疵品外,不接受人為損壞及其他之理由 (如:不喜歡這個香味、包裝等)

(換貨流程)
如為瑕疵品,接受換貨
請於收到商品3日內通知(留言訊息或撥打專線 02-2543-5076 換貨